De Wegwijzer

Welkom op onze school!

Basisschool De Wegwijzer in Steenwijk is een kleine basisschool, met ongeveer 75 leerlingen, verdeeld over 8 jaargroepen (in 4 combinatieklassen). Onze school is sinds 2014 jaar gevestigd in een mooi nieuw gebouw (Multifunctioneel centrum De Zuidwester). Dit gebouw delen we met een andere basisschool en een wijkcentrum.
Daarnaast wordt er binnen het gebouw kinderopvang aangeboden en zijn er partijen werkzaam in het gebouw die logopedie, fysiotherapie en andere diensten aanbieden. Het gebouw is ruim opgezet, met verschillende schoolpleinen en een mooie grote centrale ruimte voor vieringen, voorstellingen en andere activiteiten.

Gods liefde is belangrijk op de Wegwijzer. Dat zie je in onze identiteit, respect voor elkaar en onze omgeving en een goede sfeer op school. Hierin willen we ieder kind laten stralen door een onderwijsaanbod aan te bieden dat tegemoet komt aan het evenwicht tussen hoofd, hart en handen.

Bent u op zoek naar een basisschool met goed christelijk onderwijs? Wij laten dan graag zien hoe onze school en ons onderwijs eruitziet! Het liefst geven wij een u persoonlijke rondleiding op een schooldag.

Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig geworden, dan kunt u contact opnemen met de directeur van onze school,

Martijn van Heerde
tel. 0521 512 643
directie.dewegwijzer@florion.nl
(acquisitie op basis van deze gegevens wordt niet op prijs gesteld) 

Tot ziens op De Wegwijzer!

 
 
 
 
 
06-11-2017
kort verslag van vergadering 25 september 2017
Kort verslag van de SR/MR vergadering van 25 september 2017. We beginnen de avond met gebed voor een goed jaar met kinderen, ouders en leerkrachten. Op deze avond zijn verschillende zaken aan de orde geweest. • Invulling vacature voor GMR • Er worden nog steeds mensen gezocht om zitting te nemen in de ledenraad van Florion. • Nieuwe directeur. In de komende periode zal Pieter Lassche onze directeur zijn, ondertussen is er een procedure gestart binnen en buiten Florion voor meerdere directeuren op verschillende scholen. Eind november is er weer een gesprek met de heer Gert Laarman. (directeur Florion) • financiën • schoolzaken zoals situatie in de groepen, evaluatie kamp en wel en wee rond leerkrachten • TSO zaken • En een verrassing regelen voor de ‘Dag van de leerkracht” Al met al een goede vergadering met ook voor de komende periode een aantal actiepunten. Groet namens MR/SR Rita Drost
...lees meer »

 
 
09-05-2017
Verslag schoolraadvergadering en vacatures
Hallo ouders, op het oudergedeelte van de website staat een verslag van de schoolraadvergadering van 10 april. Zoals u in een mail heeft kunnen lezen zijn we dringend op zoek naar twee nieuwe leden. Heeft u twijfels of de schoolraad wat voor u is, kom dan vrijblijvend a.s. maandag 15 mei om 20.00u in het Praathuis onze vergadering bijwonen. Laat het ons vooraf even weten.
...lees meer »

 
 
16-03-2017
Verslag schoolraadvergadering en vacatures
Hallo allemaal, Op het oudergedeelte van de website is weer een verslag van de schoolraad geplaat st (via tabblad ouders). Verder zijn we nog steeds actief op zoek naar twee ouders die namens de ouders in de schoolraad willen meedenken en praten. In de nieuwsbrief van 3 februari staat uitgebreid wat de schoolraad doet en waarom het belangrijk is. Als lid woon je ongeveer 6-8 vergaderavonden per jaar bij en moet je stukken en mail lezen. Wie wil ons helpen? Praat er eens over met Jolien Zweers, Gerwin de Bruijn, Diane van Hemmen of Inge Hordijk
...lees meer »

 
 
11-01-2017
Verslag schoolraadvergadering en vacatures
Hallo ouders, Er staat weer een verslag van de schoolraad op het oudergedeelte. Daarin kunt u o.a. lezen dat Marco Emmens is afgetreden als schoolraadlid. Bedankt voor je jarenlange inzet! Verder kunt u ook lezen dat Gerwin de Bruijn schoolraadlid is geworden. Welkom Gerwin! Toch zijn we nog steeds op zoek naar nog 2 nieuwe leden want dit jaar zullen er nog 2 leden aftreden. Wie wil de ouders vertegenwoordigen in de schoolraad? Voor meer info: vraag Jolien Zweers, Diane van Hemmen, Rick Winters of Inge Hordijk
...lees meer »

 
 
05-12-2016
Verslag schoolraadvergadering 31 oktober 2016
Hallo ouders, Er staat weer een verslag van de laatste schoolraadvergadering op deze website. Door in te loggen, kunt onder het tabblad 'ouders' het verslag lezen. We vragen met name aandacht voor de vacatures die in de schoolraad ontstaan. Wilt u nadenken of dit iets voor u is? We horen het graag. Veel leesplezier.
...lees meer »

 
 
14-10-2016
Verslag schoolraadvergadering 12 september 2016
Hallo ouders, Op het oudergedeelte (ouders-informatie ouders-vanuit de schoolraad) kunt u het ver slag lezen van onze eerste vergadering na de zomervakantie. Verder zijn we nog op zoek naar nieuwe schoolraadleden. Marco en Rick gaan stoppen. Lijkt het u leuk om mee te denken over onze school en ouders te vertegenwoordigen, laat het ons weten! De schoolraad, Marco Emmens, Diane van Hemmen, Inge Hordijk, Rick Winters, Jolien Zweers, Rita Drost, Jellie vd Velde
...lees meer »

 
 
10-05-2016
Nieuws uit de schoolraad
Er staat weer een (impressie-)verslag uit de schoolraad voor u klaar. Door in te loggen op onze webs ite, kunt onder het tabblad 'ouders' de verslagen vanuit de schoolraad teruglezen. We wensen u veel leesplezier.
...lees meer »

 
 
14-03-2016
Nieuws uit de schoolraad
Er staat weer een (impressie-)verslag uit de schoolraad voor u klaar. Door in te loggen op onze webs ite, kunt onder het tabblad 'ouders' de verslagen vanuit de schoolraad teruglezen. We wensen u veel leesplezier.
...lees meer »

 
 
04-01-2016
Verslag schoolraadvergadering
De schoolraad/medezeggenschapsraad wenst u een gezegend en gezond 2016 toe. Op het oudergedeelte st aat weer een verslag van een schoolraadvergadering, zodat u weer op de hoogte bent van wat er besproken is. Op maandag 18 januari is onze eerste vergadering van dit nieuwe jaar.
...lees meer »

 
 
23-11-2015
Verslag schoolraadvergadering
Het verslag van de schoolraadvergadering van 12 oktober 2015 is geplaatst. Deze kunnen jullie vinden bij het tabblad 'ouders' (achter het beveiligd gebied). Bij vragen/opmerkingen: laat het weten!
...lees meer »

 
 
30-09-2015
Verslagen schoolraadvergadering
Op 31 augustus heeft de schoolraad haar 1e vergadering van het seizoen gehouden. Hiervan is een vers lag geplaatst op de website. Ook het verslag van de vergadering in juni is nog geplaatst. Deze kunnen jullie vinden bij het tabblad 'ouders' (achter het beveiligd gebied). Als er vragen zijn voor de schoolraad, stel ze gerust! Jolien Zweers, Diane van Hemmen, Rick Winters, Marco Emmens en Inge Hordijk zitten namens de ouders in de schoolraad.
...lees meer »

 
 
01-06-2015
Verslag schoolraadvergadering 13 april 2015
Hallo allemaal, Op het beveiligd gedeelte van deze site, staat weer een verslag van de schoolraad vergadering. Zo kunt u op de hoogte blijven van de bezigheden van de schoolraad.
...lees meer »

 
 
02-02-2015
Verslag 1e schoolraadvergadering van 2015
De schoolraad heeft direct aan het begin van het nieuwe jaar vergaderd! Het verslag van deze vergade ring van 5 januari 2015 is op de website geplaatst. Deze kunt u vinden bij het tabblad 'ouders' (achter het beveiligd gebied)
...lees meer »

 
 
19-12-2014
Verslag schoolraadvergadering 24-11-2014
Op het beveiligd gebied van de website (kopje 'ouders'/ 'informatie voor ouders'/'vanuit de schoolra ad') is weer een verslag geplaatst van de schoolraadvergadering van 24 november jl. Namens de schoolraad goede feestdagen en een fijne vakantie gewenst!
...lees meer »

 
 
18-11-2014
Verslag van schoolraadvergadering 6 oktober 2014
Onder het kopje 'ouders'/informatie voor ouders kunt u weer een verslag lezen van de schoolraadverga dering. Op die manier komt u te weten wat de schoolraad doet voor de school. Bij vragen: stel ze gerust aan iemand van de schoolraad (Marco Emmens, Diane van Hemmen, Inge Hordijk, Rick Winters, Jolien Zweers).
...lees meer »

 
 
24-09-2014
Informatie van de schoolraad
De eerste schoolraadvergadering van dit seizoen is geweest. Onder het kopje 'ouders'/informatie voor ouders kunt u het verslag van deze vergadering lezen. De tweede vergadering wordt gehouden op 6 oktober a.s.
...lees meer »

 
 
02-09-2014
Verkeersouder
Op verzoek van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Steenwijkerland, heeft de schoolraad een zogenaamd e 'verkeersouder' aangesteld. Deze ouder is contactpersoon namens school naar Veilig Verkeer Nederland Steenwijkerland en de gemeente Steenwijkerland die zich inzetten voor een verkeersveilige schoolomgeving. De verkeersouder van onze school is: José van de Wetering.
...lees meer »

 
 
27-08-2014
Schoolraadvergadering
Op maandagavond 1 september a.s. zal de schoolraad voor de eerste keer dit seizoen vergaderen. Een v erslag van deze vergadering kunt u terzijnertijd lezen op de website onder het kopje SR (schoolraad).
...lees meer »

 
 
05-07-2014
Nieuwe MR-leden definitief benoemd
Op 5 juni jl. hebben we u geïnformeerd over de benoeming van twee MR-leden. Er hebben zich geen tege nkandidaten gemeld, dus zijn Jolien Zweers en Diane van Hemmen definitief benoemd tot MR-leden. Vanaf 1 september zullen ze de ouders vertegenwoordigen in de MR op onze school. Fijn dat jullie deze taak op je wilt nemen, succes!
...lees meer »

 
 
01-07-2014
Verslag schoolraadvergadering 26-05-2014
Op het beveiligd gebied van de website (kopje 'ouders') is weer een verslag geplaatst van de schoolr aadvergadering van mei jl. Bij 'informatie voor ouders' vindt u het tabblad 'vanuit de schoolraad'. Daar kunt u het verslag lezen, zodat u weet waar de schoolraad zich mee bezig houdt. Namens de schoolraad alvast een goede vakantie gewenst!
...lees meer »

 
 
19-06-2014
Opleidingen afgerond!
Hallo ouders, De afgelopen weken hebben Werner Bouwmeester, Mariëlle Bredewold en Frederieke Rommel aar hard gewerkt om hun opleidingen af te ronden. Werner deed de opleiding Directeur Primair Onderwijs, Mariëlle deed de opleiding Gymbevoegdheid en Frederieke Master Sen (Gedrag&Leren). Bij deze kunnen we melden dat Mariëlle en Werner geslaagd zijn. Frederieke moet officieel nog twee weken wachten op de definitieve uitslag, maar alle onderdelen van haar opleiding heeft zij goed afgerond. Bij deze van harte gefeliciteerd! We hopen dat jullie je nieuwe kennis en vaardigheden kunnen toepassen in het onderwijs aan de kinderen en in het aansturen van onze school. Inge Hordijk, namens de schoolraad
...lees meer »

 
 
05-06-2014
Nieuwe MR-leden
In de afgelopen week heeft de schoolraad twee nieuwe leden voor de medezeggenschapsraad kunnen benoe men. De benoemingsbrief waarin de nieuwe leden staan benoemd en de bijbehorende procedure staat beschreven, kunt u vinden achter het beveiligd gebied onder het tabblad 'ouders', bij de mededelingen van de schoolraad.
...lees meer »

 
 
05-05-2014
Verslag Schoolraadvergadering
Het verslag van de schoolraadsvergadering is op de website geplaatst. Deze kunt u vinden bij het tab blad 'ouders' (achter het beveiligd gebied). Hiervoor moet u inloggen op de website. Voor een inlogcode kunt u zich melden bij de directeur.
...lees meer »

 
 
08-04-2014
Vacature medezeggenschapsraad (MR)
Voor het komende schooljaar is de schoolraad/MR op zoek naar twee nieuwe leden in de medezeggenschap sraad. Bij het tabblad 'ouders', kunt u achter het beveiligde gebied ('bij interne informatie') meer lezen over deze vacature. Heeft u nog geen inlogcode voor dit beveiligde gebied, dan kunt u deze bij de directeur van de school ophalen.
...lees meer »

 
 
23-03-2014
Uit de schoolraad
Hierbij een bericht vanuit de schoolraad. De schoolraad is een groep betrokken ouders die samen met de een aantal leerkrachten een voortrekkersrol vervullen in het meedenken over schoolzaken. Daarnaast zijn zij de 'ambassadeurs' van De school. Hierover houden ze u graag op de hoogte. U kunt deze informatie vinden onder de button 'sr'.
...lees meer »

 
 
 
zoeken:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sorteren op: