Missie & visie

Missie
Vanuit de liefde van Christus willen we een bijdrage leveren aan de ontplooiing van kinderen. We willen kinderen aan de hand nemen en kennis leren maken met de wereld om ons heen waarin zij hun talenten leren ontwikkelen en inzetten.

We willen een school zijn waar kinderen zich veilig voelen. We willen bij ieder kind een gezond evenwicht creëren tussen de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van ieder kind.

Eigentijds en uitdagend
We willen eigentijds en uitdagend onderwijs geven aan al onze leerlingen. Ieder kind is uniek. Onze lesstof wordt daarom zo aangeboden, dat het aansluit bij de individuele leer- en ontwikkelbehoefte van de leerlingen. Hierbij maken wij gebruik van de structuur binnen HGW (Handelings Gericht Werken).
Bij dit onderwijsaanbod worden moderne eigentijdse middelen ingezet.

Lerend
Wij zijn een voortdurend lerende professionele organisatie. Dit betekent dat er continue kritisch gekeken wordt naar ons dagelijks onderwijs en de cultuur binnen school. Waar nodig laten we ons begeleiden of worden er studiemomenten gevolgd. Daarnaast ontwikkelen we zelfstandig vernieuwende inzichten. Iedere leerkracht heeft een constante drang naar verder ontwikkeling binnen zijn of haar vakgebied.

Visie
De opdracht van de school is om ons onderwijs zo in te richten en vorm te geven dat de kinderen optimaal kunnen worden toegerust om hun gaven en talenten te ontwikkelen en te gebruiken tot eer van onze Schepper en tot nut van hun naaste en de wereld om ons heen.
Ons onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling en de toerusting van de leerling ten aanzien van creativiteit, van cognitieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en het verwerven van noodzakelijke kennis opdat de leerlingen goed thuis raken in Gods schepping, en daarin leren functioneren in relatie tot God, tot de natuur en tot zichzelf.

 

14-07-2017
 
« terug
Piratenfeest....
Wat was het een leuk feest: een piratenlied en op de catwalk. Buiten was een schip. Je mocht niet op de tegels want dat was de zee met haaien. Je kon ook vissen en timmeren. We deden een spel: een bord spaghetti, maar je mocht pas eten als je 6 gooide en een pruik opzette en een jas aantrok. Als een ander 6 gooide, moest alles weer uit en mocht de volgende eten. We gingen schatgraven en kregen een piratenboek. Wat was het mooi weer! Wat zijn de juffen verwend!

 
 
zoeken:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sorteren op: