Schoolraad

De Schoolraad van de Wegwijzer bestaat uit zes personen en is opgedeeld in een oudergeleding en een personeelsgeleding. De twee personeelsleden en twee ouders vormen samen binnen de Schoolraad (SR) de Medezeggenschapsraad (MR).

Als Schoolraad willen we als klankbord fungeren voor de school op een aantal gebieden, namelijk het bevorderen van de ouderbetrokkenheid en het borgen van de identiteit. Daarnaast houden we ons bezig met een heel scala aan praktische zaken, zoals het innen van de ouderbijdrage, enqueteren van ouders bij het maken van plannen, meedenken over onderwijskundige zaken (schoolgids, jaarplan, aanschaf lesmateriaal), het bezoeken van nieuwe ouders en allerlei zaken rond het nieuwe schoolgebouw.

De MR-leden binnen de Schoolraad hebben algemene bevoegdheid. De MR kan adviezen geven over het gevoerde beleid en eventuele veranderingen daarin. Voor een aantal zaken heeft de MR bijzondere bevoegdheid: een bepaald besluit mag pas uitgevoerd worden wanneer de MR ermee heeft ingestemd.
Heeft u een vraag of opmerking richting de schoolraad/MR, dan kunt u deze sturen naar:

    mr.dewegwijzer [apenstaartje] florion.nl

De taken binnen de Schoolraad zijn als volgt verdeeld:

Voorzitter Diane van Hemmen
SecretarisInge Hordijk
PenningmeesterGerwin De Bruijne
MR-lid oudergeledingJolien Zweers
MR-lid oudergeledingSabine Verkade
MR-lid personeelsgeledingWendelmoet Iedema
MR-lid personeelsgeledingRita Drost

De Schoolraad komt 8 tot 10 keer per jaar samen, waar bij de locatiedirecteur (deels) bij aanwezig is.
De locatiedirecteur is geen lid van de Schoolraad.


 

 

05-10-2017
 
« terug
Dag van de leerkracht en werkdrukverlichting....
Bij aankomst op school waren we aangenaam verrast door de slingers die overal hingen. Zo vrolijk! Bedankt namens het hele team! Ook kwamen 5 mensen van de opleiding voor klassenassistent onze werkdruk verlichten! Ze hebben kinderen geholpen bij taal, rekenen en mappen gevuld! Echt fantastisch!

 
 
zoeken:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sorteren op: