Identiteit

Liefde tot God 
Wij zijn een gereformeerde basisschool waarin de kinderen die aan ons toevertrouwd worden in het middelpunt staan.

Wij geloven dat Gods met Zijn liefde altijd bij ons is.
Wij geloven dat Jezus voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven is.
Wij geloven dat kinderen waardevol zijn voor God, voor ons en voor elkaar
Wij geloven in de ontwikkeling van kinderen en dat iedereen op zijn of haar eigen manier knap mag zijn.
Wij geloven dat we onze Schepper elke dag mogen dienen met al onze gaven en talenten.

Schoolwaarden
Aan onze identiteit hebben we woorden gegeven door middel van 5 schoolwaarden.
Deze schoolwaarden zijn:

  • ​Weerbaarheid; 
  • Verwondering;
  • Goed doen;
  • Verantwoordelijkheid;
  • Genieten

Door op onderstaande afbeelding te klikken opent u een beschrijving van onze schoolwaarden. Deze waarden geven vorm aan onze visie op onderwijs, ze worden thematisch en met verschillende activiteiten en vieringen vormgegeven en zijn dan ook het hele jaar zichtbaar in onze school.             

             Klik op afbeelding hieronder voor onze schoolwaarden:
 

                             


Bijbelonderwijs
Elke dag willen we beginnen met God. Samen bidden, samen zingen en vieren tot Zijn eer. We mogen zijn liefde ook doorgeven. Dit betekent dat we ons gedrag en onze houding laten bepalen door de boodschap van de Bijbel.
We willen kinderen bekend maken met Zijn grote belofte en verbond en elke dag mogen we samen onder de indruk raken van Zijn scheppingswerk.
Wat gereformeerd onderwijs voor ons betekent, wordt regelmatig samen met de ouders en het team in taal vormgegeven. Hiervoor ontmoeten het team en de ouders elkaar regelmatig, zoals tijdens ouderavonden. 
         

  Samen gaan we voor 'Waarde(n)vol onderwijs'!