Opvang

Voor schooltijd, in de 'grote pauze' en na schooltijd is het mogelijk uw kind(eren) op te laten vangen wanneer u zelf aan het werk bent. Tussen de middag vindt dit plaats door middel van de Tussenschoolse Opvang die binnen school wordt aangeboden. Voor- en na schooltijd kan dit door verschillende organisaties die Buitenschoolse opvang aanbieden, één van deze organisaties (Speel@home) is net als onze school gehuisvest in mfc De Zuidwester.

Binnen de subpagina's die u links kan zien kunt u meer informatie lezen over deze vormen van opvang.

Heeft u vragen over de opvangmogelijkheden in combinatie met de lestijden van de school, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met de directeur van de school.