Buitenschoolse opvang (BSO)

Wanneer u, in verband met werk of andere zaken, niet in de gelegenheid bent uw kind zelf naar school te brengen of op te halen dan kunt u gebruik maken van buitenschoolse opvang.

Speel@home is één van de organisaties die ook gevestigd zijn in De Zuidwester. Voor een deel van onze leerlingen verzorgen zij de buitenschoolse opvang. Maar naast Speel@home zijn er ook andere aanbieders (waaronder gastouders) die kinderen opvangen buiten schooltijden. Het staat u vrij hier zelf een keuze in te maken. Met de betreffende opvang kunt u afspraken maken of ze uw kind komen ophalen of dat uw kind zelf hun kant op gaat. Als leerkrachten horen we graag aan het begin van het jaar wanneer uw kind naar andere opvang gaat en of ze hier zelf heen mogen of gehaald worden.