Tussenschoolse opvang (TSO)

De leerlingen van onze school hebben van 12:00 tot 12:45 uur pauze. De leerlingen hebben dan de mogelijkheid om naar huis te gaan, maar het grootste deel van de leerlingen blijft op school.

Deze pauze valt voor het grootste deel onder de verantwoordelijkheid van de TSO-krachten. Om 12:00 uur komen ze in de klas terwijl de leerlingen onder hun toezicht en het toezicht van de leerkracht aan het eten zijn. Om 12:15 uur gaat de leerkracht pauze houden. (De leerkrachten hebben wettelijk recht op 30 minuten pauze, maar zijn in noodgevallen op school bereikbaar) De TSO-kracht rondt het eten af met de leerlingen. Leerlingen die klaar zijn mogen naar buiten, mits daar al één van de TSO-krachten (meestal de TSO-kracht van groep 7-8) aanwezig is. Als alle kinderen uit een groep uitgegeten zijn gaat de TSO-kracht van die groep ook naar buiten om toezicht te houden. Om 12:45 uur zorgen de TSO-krachten dat alle kinderen weer bij hun leerkracht komen en dat het plein netjes achtergelaten wordt. Achteraf bespreken ze de pauze onderling en worden incidenten doorgegeven aan de leerkrachten.

Gebruik maken van de TSO kost € 0,75 per leerling per dag. Wanneer ouders meewerken als TSO-kracht krijgen ze € 7,50 per keer, en die dag blijven hun kinderen gratis op school. Op deze manier is het mogelijk kosteloos gebruik te maken van de TSO, en op een leuke manier aanwezig te zijn voor de kinderen op school.

De TSO-krachten vergaderen enkele keren per jaar en hebben jaarlijks een nascholingsmoment. Van alle TSO-krachten vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag.