Schooltijden

 

De school begint voor alle groepen ‘s morgens om 8.25 uur en duurt tot 12.00 uur. De school begint ‘s middags om 12.45 uur en duurt tot 14.45 uur. Op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij (vanaf 12.00 uur). De groepen 1 t/m 4 hebben ook vrijdag­middag vanaf 12.00 uur vrij.

De groepen 1 t /m 4 moeten in vier jaar een wettelijk bepaald aantal uren maken. Dit geeft ons de mogelijk­heid om daarin variatie aan te brengen: groep 1 maakt minder uren dan groep 2. Groep 1 heeft op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag vrij. 

In onderstaand model zijn de schooltijden per groep weergegeven: