Bijbelonderwijs

Iedere dag willen we de dag met God beginnen. Dat doen we met gebed en liederen. 
Dagelijks wordt er verteld uit de Bijbel. De kinderen worden door middel van vertellingen meegenomen in de heilsgeschiedenis van Gods woord. Met deze vertellingen willen we de kinderen verder bekend maken met Gods wegen door de tijd en samen met hen onder de indruk raken van de verbondsbelofte, waar wij onderwerp van zijn. 

Voor de Bijbelvertellingen maken we gebruik van de methode Levend Water.
Deze methode is per week ingericht met drie of vier Bijbelvertellingen. De vertellingen worden afgewisseld met klassengesprekken, 'Schaduwverhalen' en andere vormen van verwerking. 

Wekelijks wordt een Bijbels onderwerp afgesloten met een stuk verwerking in de vorm van een te maken les of te leren lesstof. Hiervoor worden les- en werkboeken gebruikt. 
In de kleutergroepen wordt er ook gewerkt met een zogenaamd 'knie-boek', waarmee de leerkracht door middel van prenten de verhalen kan illustreren. 

Iedere groep heeft een jaarplanning waarbij de Bijbel op chronologische volgorde wordt behandeld. Hierbij wordt aansluiting gemaakt met de Christelijke feestdagen en thema's. 
Omdat er met combinatieklassen wordt gewerkt, volgt onze school het ene jaar de oneven jaargroepen en het andere jaar de even jaargroepen. 

Om u thuis in de gelegenheid te stellen in het Bijbel lezen aan te kunnen sluiten bij de weekthema's, kunt u hieronder de jaarplanning van iedere groep downloaden:
 


                                
          (Groep 1/2)                  (groep 3/4)                  (Groep 5/6)                 (Groep 7/8)