Bijbelonderwijs

Gods liefde is belangrijk voor ons, en dit willen we met ons onderwijs doorgeven.
We starten daarom iedere dag met het zingen van christelijk liederen en gebed. Op de middagen geven we meer specifiek aandacht aan Bijbelonderwijs. Hiervoor gebruiken we de methode Levend Water. In deze methode staan elke week drie bijbelverhalen centraal. Daarnaast is er een verwerkingsopdracht, passend bij de leeftijd van de kinderen.

Door de jaren heen verschuift het accent van het Bijbelonderwijs. Waar vroeger veel nadruk lag op de kennis van feiten is er tegenwoordig meer aandacht voor de toepassing van het geleerde in het dagelijks leven. Met name in de bovenbouw zal het gesprek steeds meer gaan over de betekenis van de bijbelverhalen voor het persoonlijk leven en hoe we als christenen om kunnen gaan met dingen die in de maatschappij op ons afkomen.

We verwachten van ouders bij ons op school dat ze achter onze identiteit staan en deze thuis ondersteunen. Dit kan praktisch door het helpen bij huiswerk en het voorlezen uit de kinderbijbel, maar het kan ook door bijvoorbeeld mee te denken en natuurlijk door aan uw kind te vertellen waarom u het belangrijk vindt dat ze op een christelijke school ziten.

Iedere groep heeft een jaarplanning waarbij de Bijbel op chronologische volgorde wordt behandeld. Hierbij wordt aansluiting gemaakt met de Christelijke feestdagen en thema's. 
Omdat er met combinatieklassen wordt gewerkt, volgt onze school het ene jaar de oneven jaargroepen en het andere jaar de even jaargroepen. 

Om u thuis in de gelegenheid te stellen in het Bijbel lezen aan te kunnen sluiten bij de weekthema's, kunt u hieronder de jaarplanning van iedere groep downloaden:
 


                                
          (Groep 1/2)                  (groep 3/4)                  (Groep 5/6)                 (Groep 7/8)