HGW

De Wegwijzer wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen voortdurend verbeteren. Handelingsgericht Werken (HGW) is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast. 

HGW gaat uit van zeven principes:

1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal stellen.  
Denk aan de instructie, de leertijd en uitdaging.

2. Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving:
De groep, de leerkracht, de school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.

3. De leerkracht doet ertoe.
Hij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken.

4. Positieve aspecten zijn van groot belang. 
Dit gaat niet alleen om de positieve aspecten van het kind, maar ook van de leerkracht, de groep, de school en de ouders. 

5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders.
De verantwoordelijkheid voor initiatief ligt bij de school. Maar de school geeft wel de verwachtingen over de verantwoordelijkheid van ouders duidelijk aan.

6. Doelgericht werken
Het team formuleert doelen met betrekking tot leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren.

7. De werkwijze van school is systematisch en transparant.
Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer.

Bij een voortdurende implementatie en bijscholing van en in het trajct HGW krijft onze De Wegwijzer begeleiding van de IJsselgroep Educatieve Diensten.