Het Kindplan

Op De Wegwijzer wordt gewerkt met het Kindplan. Dit is een gespreks- en planningscyclus, waarbij met de kinderen vanaf halverwege groep 4 hun doelen en ontwikkeling worden besproken. Sinds schooljaar 2014-2015 werken we met het Kindplan. 

Jaarlijks zijn er kindplangesprekken in oktober en februari. In deze gesprekken, die de kinderen met de leerkracht voeren, wordt gekeken wat de kinderen het komend half jaar willen leren en wat ze hiervoor nodig hebben. Ook staan we in deze gesprekken natuurlijk stil bij wat ze in de voorliggende periode allemaal bereikt hebben. De plannen die gemaakt worden binnen het Kindplan moeten gericht zijn op dingen die met school te maken hebben, mar kunnen zowel over leerstof als het sociale gaan. Bij de bespreking van deze doelen wordt ook gekeken naar hoe het kind zich hierin wil ontwikkelen, dat kan zijn door hulp op school (van leerkracht of klasgenoten), maar het kan ook zijn dat kinderen dingen thuis willen oefenen. 

Na de bespreking van de kindplannen gaat het kindplan mee naar huis in de rapportmap, zodat u als ouder op de hoogte bent van de doelen van uw kind en hoe eraan gewerkt gaat worden.

In het seizoen 2019-2020 evalueren we de werking van het kindplan en onderzoeken we of het kindplan anders kan worden vormgegeven, zodat het beter tot zijn recht komt. Het gebruik maken van digitale middelen is een onderdeel van deze overweging.