Hoogbegaafdheid

 

      

Verbredinggroep
Op onze school wordt de zogenaamde ‘verbredinggroep’ aangeboden. Kinderen waarvan de leerkrachten zien dat zij niet genoeg hebben aan de reguliere lesstof, kunnen in een verbredinggroep aan de slag. De verbredinggroep is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  
In de verbredinggroep ontmoeten kinderen ontwikkelingsgelijken en dat geeft ontspanning. Ze sparren met elkaar over bepaalde onderwerpen en voelen zich begrepen. Het onderwijs is toegespitst op de behoefte van het kind. Waar is het in de klas mee bezig? Waar ligt de interesse van het kind? Dat wordt verdiept in de verbredinggroep. Daar word je enthousiast van! 

Kwadraatonderwijs
De verbredinggroep wordt begeleid door een hiervoor opgeleide specialist Hoogbegaafdheid. Daarnaast heeft het team scholing gehad op dit gebied, Dit om (vroegtijdige) signalering in de groepen vast te stellen en om ook tijdens het werk in de klas tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen.

Sinds augustus 2014 is De Wegwijzer gecertificeerd op het gebied van hoogbegaafdheid. Hiervoor heeft onze school het predicaat ‘Kwadraat-school’ ontvangen. Onderstaand treft u een brochure waarin het Kwadraatonderwijs vanuit onze schoolvereniging wordt uitgelegd: