Hoogbegaafdheid

 

      


Hoog- en meer begaafdheid
Extra aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen is geen luxe, maar noodzaak. Streven naar het beste voor ieder kind betekent dat we ook hen, die veel méér kunnen, blijven uitdagen.
We verzorgen ‘passend onderwijs’. Dat betekent dat we streven naar de beste ontwikkelingskansen voor ieder kind. Dat geldt voor het kind dat gemiddeld presteert, maar ook voor kinderen die extra hulp nodig hebben op reken-, taal- of sociaal emotioneel gebied. We realiseren ons dat er nog een groep leerlingen is die extra hulp nodig heeft. De leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn.
De sociale gevolgen van hoogbegaafdheid kunnen groot zijn. Verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit zijn veelgehoorde problemen. Uit onderzoek blijkt ook dat hoogbegaafde kinderen dikwijls te maken hebben met psychosociale problemen, zoals gepest worden op school, eenzaamheid en overgevoeligheid. Het risico op onderpresteren is dan erg groot. Om dat te voorkomen, is het ontzettend belangrijk dat het kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen.

Verbredinggroep
Op onze school wordt de zogenaamde ‘verbredinggroep’ aangeboden. Kinderen waarvan de leerkrachten zien dat zij niet genoeg hebben aan de reguliere lesstof, gaan in een verbredinggroep aan de slag. De verbredinggroep is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  
In de verbredinggroep ontmoeten kinderen ontwikkelingsgelijken en dat geeft ontspanning. Ze sparren met elkaar over bepaalde onderwerpen en voelen zich begrepen. Het onderwijs is toegespitst op de behoefte van het kind. Waar is het in de klas mee bezig? Waar ligt de interesse van het kind? Dat wordt verdiept in de verbredinggroep. Daar word je enthousiast van! 

Kwadraatonderwijs
De verbredinggroep wordt begeleid door een hiervoor opgeleide specialist Hoogbegaafdheid. Daarnaast heeft het team scholing gehad op dit gebied, Dit om (vroegtijdige) signalering in de groepen vast te stellen en om ook tijdens het werk in de klas tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen.

Sinds augustus 2014 is De Wegwijzer gecertificeerd op het gebied van hoogbegaafdheid. Hiervoor heeft onze school het predicaat ‘Kwadraat-school’ ontvangen. Onderstaand treft u een brochure waarin het Kwadraatonderwijs vanuit onze schoolvereniging wordt uitgelegd: