ICT

We willen op een moderne manier vorm geven aan ons onderwijs. Dit doen we voor een deel door gebruik te maken van moderne technologie. Vanaf groep 4 werken de kinderen voor een deel van de vakken met hun eigen chromebook. De verwerking van rekenen wordt hierin vrijwel helemaal aangeboden, maar het biedt ook kansen voor extra werk rond bijvoorbeeld taal en spelling. 

Organisatorisch maken we ook veel gebruik van deze chromebooks. Via Google Classroom en Cloudwise kunnen de leerkrachten gemakkelijk dingen delen met de leerlingen en hebben ze overzicht op wat de kinderen aan het doen zijn. Daarnaast bieden de digitale middelen veel mogelijkheden voor een snelle evaluatie of om in groepen met een onderwerp aan het werk te gaan. De programma's die we gebruiken voor leerlingwerk geven vaak directe feedback, waardoor de eerlingen gelijk zien wat ze beheersen en waar ze nog aan moeten werken.

Voor groep 1 tot en met groep 3 zijn er i-pads beschikbaar waarmee de leerlingen werk kunnen doen wat door de leekrachten voor hen wordt uitgezocht.

Omdat de ontwikkeling van ICT steeds sneller en verder gaat hebben we ons als school ook ten doel gesteld dat onze leerkrachten zich blijven ontwikkelen op dit gebied. Dit zodat we altijd de kennis houden om de leerlingen verder te helpen bij hun ontwikkeling en te begeleiden bij de uitdagingen waar ze in de digitale wereld voor komen te staan.