Kanjertraining

Om het pedagogisch klimaat en het welbevinden van elk kind voortdurend te bewaken en verbeteren, werkt de Wegwijzer met de Kanjertraining. Bij de Kanjertraining is het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft een kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar.
Het blijkt dat veel meer kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere resultaten halen. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij. Binnen de Kanjertraining worden kinderen geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten en indien nodig van de leerkracht.


Er wordt wekelijks in de klas gewerkt vanuit de methode van de Kanjertraining. Er worden klassengesprekken gehouden en oefeningen, vertrouwensspelletjes en andere activiteiten gedaan. In elk lokaal hangen de vijf 'Kanjerafspraken' van de Kanjertraining.

Deze afspraken zijn :

                    


Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie: