Kunst & Cultuur

Creativitieit is voor onze school meer dan alleen maar goed kunnen tekenen, boetseren of originele werkjes kunnen maken. Creativiteit is juist buiten de kaders kunnen en durven denken en tot oplossingen kunnen komen door af te wijken van de 'bekende' strategieën. Dit heeft invloed op de kunstzinnige vorming, maar ook op het reken- en taalonderwijs en op projectmatige opdrachten of juist de wereldoriënterende vakken.. Het vraagt anders denken van de leerlingen. Mede met deze visie willen we tegemoetkomen aan vaardigheden waarop in de 21e eeuw een steeds groter beroep wordt gedaan.

Cultuurmenu Steenwijkerland
Ieder schooljaar worden er op school een aantal activiteiten ingepland binnen het Cultuurmenu van de gemeente Steenwijkerland. Dit zijn o.a. activiteiten op het gebied van kunst, theater en architectuur.
De gemeente Steenwijkerland heeft hiervoor een programma ontwikkeld, waaruit de scholen een keuze kunnen maken. De Wegwijzer kiest een aantal activiteiten die passen bij de identiteit en visie van onze school.
Voor elke groep worden deze activiteiten ingevuld met in, ieder geval, een voorstelling en daarop aansluitend een workshop.
                             
Kunstzinnige vorming & creativiteitsontwikkeling
In het schooljaar 2014-2015 heeft onze school deelgenomen aan een traject waarbij we de kunstzinnige vorming en de (verdere) ontwikkeling van de creativiteit bij kinderen willen bevorderen. Binnen dit traject volgt het team een cursustraject waarmee een implementatie gemaakt wordt van het creativiteitsproces bij kinderen en waarmee de kunstzinnige vorming geïntergreerd wordt in ons onderwijs.
Naast het volgen van een stuk cursusaanbod, worden er binnen dit traject ook diverse workshops en activiteiten in de groepen vormgegeven, waarmee we kinderen willen prikkelen tot anders denken.
Het traject wordt ingericht en aangeboden door Artez. Binnen het team vervult de coördinator Kunst & Cultuur, Ineke v.d. Veen, de leiding en vervult zij dus een voortrekkersrol.