Leren in Beeld

Om ons onderwijs in de klas constant aan te scherpen en verder te ontwikkelen, heeft het team van de Wegwijzer het begeleidingstraject Leren in Beeld gevolgd. In het schooljaar 2015-2016 hebben we dit traject succesvol afgesrond en afgesloten met een ouderavond, waarbij we onszelf een 'Leren in Beeld-school' mogen noemen.

Bij Leren in Beeld wordt er frequent ingezoomd op het (didactisch) handelen en klassenmanagement van de leerkrachten in de klas. 
Doel van het traject Leren in Beeld is het voortdurend effectiever maken van de instructie van de leerkracht en het creëren van een grote mate van eigenaarschap en verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen werk.

Iedere leerkracht reflecteert met video-interactiebegeleiding op zijn/haar eigen handelen in de klas. De begeleiding wordt in grote mate afgestemd op de onderwijsvisie van De Wegwijzer en de persoonlijke leerdoelen van de leerkrachten. 

Wilt u meer lezen over de filosofie achter Leren in Beeld en wat dit betekent voor onze basisschool, dan kunt u hieronder de informatiefolder downloaden. Door op de afbeelding te klikken, opent u de folder: