Lezen

Voor het leren lezen in groep 3 gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen. In het eerste half jaar worden de letters allemaal aangeboden en is er veel aandacht van het kunstje van het lezen, de koppeling van letters en de aaneenschakeling van klanken tot een woord. 

Wat het leren lezen betreft is de aanpak die nodig is voor de kinderen verschillend. Waar de één aan de slag moet met het leren van de letters heeft de ander meer uitleg nodig bij het combineren van letters tot woorden.
Veilig Leren Lezen is een methode die hiervoor veel materialen en werkvormen ter beschikking heeft. Dit past ook goed bij het leren van kinderen in groep 3. Er zijn veel korte werkvormen die zichzelf snel afwisselen.

In het tweede half jaar van groep 3 komen meer leesmoeilijkheden aan bod, zoals klankclusters (meerdere medeklinkers achter elkaar) en begrijpend lezen.

Het leren lezen is niet voorbij aan het einde van groep 3. De kinderen kennen het kunstje en de letters, maar leessnelheid en niveau worden nog volop ontwikkeld tijdens de verdere schoolloopbaan. Daarom hebben we in de hogere groepen tijd ingepland voor zogenaamd stil lezen en zorgen de leerkrachten ervoor dat ze door middel van toetsen de ontwikkeling van het lezen door de jaren heen in de gaten blijven houden.