Ouderbetrokkenheid

Als school vinden we het belangrijk om in de opvoeding en ontwikkeling samen met de ouders op te trekken. Waar de leerkrachten professional zijn in het lesgeven, bent u als ouder professional waar het gaat om het kennen van uw kind. Het is belangrijk om geregeld met elkaar in gesprek te zijn, en elkaar bij te praten over de ontwikkeling van uw kind. Zo kunnen we samen het aanbod en de zorg aanpassen op de behoeften van uw kind.

Bij ouderbetrokkenheid wordt er vaak gedacht over het helpen bij creatieve activiteiten en de hulp bij uitstapjes en schoolreisjes. Dit zijn voor ons als school natuurlijk mooie momenten, waarbij we dankbaar gebruik maken van uw hulp. Maar, zoals hierboven al beschreven staat, willen we ook een diepere samenwerking met u aangaan. 

Voor ons als school is het belangrijk dat u, als ouder, aan de bel trekt wanneer er iets veranderd in de ontwikkeling van uw kind. Van ons mag u dit ook verwachten op het moment dat wij dingen zien die belangrijk zijn. Dit contact mag natuurlijk plaatsvinden op de geplande contactmomenten (start van het jaar, en na de rapporten), maar dit mag juist ook tussendoor. Spreek gerust voor of na schooltijd de leerkracht van uw kind aan, bel of mail met de leerkracht of stuur een bericht via de app Parro om een afspraak te maken. Indien het nodig is kan u ook met de leerkracht afspreken om eens in de zoveel tijd een gesprek te hebben, om samen de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten te kunnen houden.

Het is heel waardevol voor kinderen als ze merken dat hun ouders betrokken zijn bij hun ontwikkeling op school. Dit kunt u doen door aanwezig te zijn bij schoolvieringen en inloopmomenten (als dit gezien uw agenda mogelijk is), maar ook door thuis te vragen naar de schooldag en het gemaakte werk, en door uw kind te helpen bij het maken van zijn of haar huiswerk.