Ouderbetrokkenheid

We vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk voor de school en de leerlingen. 
Een constante en vertrouwelijke relatie tussen leerkrachten en ouders bevordert de leervoortgang en de sociale ontwikkeling van een kind. 

We vinden ouderbetrokkenheid meer dan alleen hulp in en rond de school. Het helpen bij creatieve activiteiten of het verzorgen van het vervoer bij een schoolreisje noemen we 'ouderparticipatie'. Ook dit vinden we erg belangrijk, maar ouderbetrokkenheid gaat verder dan alleen participeren in school. 

De Wegwijzer wil graag een 'co-productie' met ouders aangaan als het gaat om de aanpak in de klas, maar ook bij identiteitsvraagstukken, visievorming en andere koersbepalende elementen. Hiervoor worden regelmatig ouderavonden gehouden waarbij ouders wordt gevraagd mee te praten over deze onderwerpen. De school kiest er soms ook voor om een ouderpanel in het leven te roepen wanneer het een ingewikkeld onderwerp betreft.

Primair wordt ouderbetrokkenheid ingekleed door het contact tussen de leerkracht en de ouders. Dit contact bestaat hoofdzakelijk uit informatieuitwisseling over de leervoortgang van de leerling, de 'warme' overdracht tussen de leerjaren en een afgestemde aanpak in de klas. Hiervoor worden verschillende momenten gepland. 
Naast dit overleg met ouders en leerkracht, worden ook leerlingen uitgenodigd om mee te denken en te praten over de onderwijsbehoefte en de aanpak hierin. De afspraken worden vastgelegd in het kinderportfolio.