Rekenen

Voor Rekenen gebruiken we de methode Pluspunt. In groep 3 gebeurt dit nog aan de hand van het schrift, in groep 4 tot en met 8 wordt dit met name verwerkt via de verwerkingssoftware van Gynzy. Deze software houdt de ontwikkeling van kinderen bij en geeft inzicht in de onderdelen die de kinderen nog moeilijk vinden. Met de werelden van Gynzy kunnen kinderen gericht oefenen met de onderdelen waar ze moeite mee hebben.

Maar rekenen is meer dan de verwerking in hun schrift of op hun chromebook. Rekenen gaat met name om het begrip. Snap je welke som er achter een verhaal schuil gaat en hoe deze opgelost moet worden? In instructies wordt aandacht besteed aan het handelend rekenen en waar nodig kunenn kinderen ondersteunende materialen gebruiken die de sommen voor hun duidelijk maken.

In het seizoen 2019-2020 wordt er een keuze gemaakt voor een nieuwe rekenmethode. Dit wordt met name ingezet om te kijken welke leerlijn we volgen en welk ondersteunend materiaal er nodig is. Het team heeft al uitgesproken de komende jaren verder te willen werken met de verwerking via Gynzy.