Taal en Spelling

Voor zowel Taal als Spelling gebruiken we vanaf groep 4 de methode Taalverhaal.nu. Deze methode helpt de kinderen op weg met het leren kennen van taal (woordenschat en woord- en zinsbouw) en spelling (het lezen van woorden aan de hand van een spellingscategorie).

Naast deze lessen via boek en schrift wordt het onderwijs in Taal en Spelling ondersteund door gebruik te maken van de digitale verwerking via Gynzy voor Woordenschat (Taal) en Spelling. De kinderen kunnen hierbij ook oefenen met onderdelen van de leerstof die ze nog moeilijk vinden.