VierKeerWijzer

Elk kind leert op zijn eigen manier. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ of door de informatie eerst voor zichzelf te ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, willen we met deze verschillen tussen kinderen rekening houden. Daarom worden de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) op de Wegwijzer aangeboden door middel van VierKeerWijzer. VierKeerWijzer is ingericht volgens het onderwijsconcept Meervoudige Intelligentie (M.I.) en biedt deze vakken themageboden aan. Wij doen dit aan de hand van schoolbrede thema's, waarbij iedere groep op zijn eigen niveau aan het werk is met hetzelfde overkoepelende thema.

Binnen VierKeerWijzer wordt er thematisch gewerkt vanuit de acht intelligenties die kinderen kunnen ontwikkelen. Ieder kind werkt vanuit zijn of haar eigen ontwikkeling aan hetzelfde thema. 
Tijdens het thema heeft de leerkracht een begeleidende en waar nodig een sturende rol in de groep. De leerkracht probeert leerlingen te stimuleren om naast de sterk ontwikkelde intelligenties ook minder sterk ontwikkelde intelligenties te ontwikkelen. 
De lesstof wordt getoetst aan de hand van een aantal themavragen die aan het begin van het thema zijn geformuleerd. Iedereen weet dus voorafgaand aan elk thema wat de leerdoelen zijn. 
Het gemaakte werk en de verzamelde kennis wordt bij elk kind verzameld in een portfoliomap. Om de leerlingen te kunnen bedienen binnen een rijke belevingswereld, is er per onderwerp een 'thema-box' ingericht. Kinderen mogen per thema ook materialen van thuis meenemen. 


De volgende acht intelligenties zijn te onderkennen binnen Meervoudige Intelligentie:

 • Verbaal-Linguïstische intelligentie
  Taal: poëzie, spelling, lezen, verhalen
 • Logisch-Mathematische intelligentie
  logisch denken, cijfers, experimenteren
 • Visueel-Ruimtelijke intelligentie
  tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven
 • Muzikaal-Ritmische intelligentie
  muziek luisteren, maken, componeren, herkennen
 • Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie
  lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans
 • Naturalistische intelligentie
  dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen
 • Interpersoonlijke intelligentie
  zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven
 • Intrapersoonlijke intelligentie
  eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën 

Om het werken met VierKeerWijzer goed te kunnen blijven ontwikkelen laten we ons jaarlijks bijscholen door Klasse(n)Advies.

Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie:

                              

Voor leuke lesideeën en een indruk van de vakken en onderwerpen bij Meervoudige Intelligentie, kunnen leerkrachten, leerlingen en ouders surfen naar de website van 'Webje-wijzer'. Klik op onderstaande afbeelding om naar deze website te gaan: